edycja warszawska

Studia Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia

Najlepsza forma przygotowania do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w sektorze zdrowia.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określenia jego statusu, wymagań i pozycji w organizacji. W praktyce szereg podmiotów działających w sektorze zdrowia – w tym podmioty lecznicze publiczne i niepubliczne (szpitale, kliniki, przychodnie, laboratoria), apteki oraz firmy medyczne i farmaceutyczne – zobowiązanych jest do powołania IOD.

Pełnienie funkcji IOD w podmiotach z sektora zdrowia wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji: wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, znajomości przepisów szczegółowych z zakresu prawa medycznego, technicznych i organizacyjnych, zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich.

Program studiów podyplomowych kierujemy przede wszystkim do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję IOD. Będzie on również atrakcyjny dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia z perspektywy przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.

Łączymy naukę z doświadczeniem biznesowym.

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe
poświęcone kształceniu IOD w sektorze zdrowia.

Specjalizacja

Studia podyplomowe stworzone są z myślą o praktycznym przygotowaniu do pełnienia funkcji IOD w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych.

Praktyczna wiedza

220 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia.

Zajęcia w Warszawie

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w Warszawie w salach wykładowych NIZP – PZH. Jednocześnie zajęcia transmitowane będą online.

Praktycy dla praktyków

Zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w sektorze zdrowia.

Aktywne metody nauczania

Metody nauki sprawdzone na studiach podyplomowych IOD, opierają się w znacznej części na sporządzaniu i analizie projektów dokumentów, umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń.

Networking

Kładziemy nacisk na networking wśród profesjonalistów w zakresie ochrony danych w sektorze zdrowia. Zarówno zajęcia, jak i planowana impreza integracyjna pozwolą na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń zawodowych.

Partnerzy

Kancelaria Maruta Wachta

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Kancelaria Sieradzka & Partners

Lubasz i Wspólnicy
– Kancelaria Radców Prawnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medyczny

Sakowska-Baryła, Czaplińska
Kancelaria Radców Prawnych